Turfpad 4 (21 km)

Knooppunten 54-56-58-59-38-55-52-53-50-51-41-42-48-46-47-44-3-4-6-27-24-23-11-16-14-15-18.

Tussen 56 en 58 wandel je door de Wildertse Duintjes, een gemeentelijk Essens domein met o.a. het Bosmuseum. Dit is van april tot oktober zondagnamiddag geopend en toont de flora en fauna van de regio. Ook is er een loopparcours van 3,2 km, “De Grote Toer- joggers” genaamd. Nabij 56 zie je een kleiput, gegraven rond 1950 door de steenbakkerij die zich in de Steenovenstraat bevond. In 2000 werd door de gemeente het Heikantven, een voormalige turfput, in het noorden van het domein terug uitgegraven.

Het gebouw aan 51 is het College van het Eucharistisch Hart. Het hoort toe aan de paters Redemptoristen en is gebouwd in 1906 door pater Godts. Bovenop de toren bevindt zich het bronzen H. Hart beeld van 8 m hoog. In heel Vlaanderen zijn er slechts 2 gemeenten met een beeld op de toren: Sint-Niklaas en Essen. Achter het College bevindt zich een zorgboerderij.

Tussen 42 en 48 loop je langs de Oude Moervaart, een gegraven waterloop t.b.v. de turfuitbating. Deze gaat over in De Spillebeek, welke werd aangepast als deel van de Oude Moervaart. Verder naar het noorden in Nederland stroomt De Zoom, oorspronkelijk Moervaart geheten (1429). Het geheel vormde een belangrijke turfvaart naar Bergen op Zoom.

De huidige waterlopen zijn veel smaller dan de oorspronkelijke vaarten. Deze hadden een minimum breedte, iets breder dan de schuiten. Aan het einde van de 16e eeuw waren er schuiten in gebruik van 16 tot 20 m. lengte en 3,5 m. breedte. Passeerkommen, sassen genaamd, waren zeldzaam omdat dit door de lengte van de konvooien ook lange brede stukken zou vergen. Er was slechts beurtelings verkeer. De huidige breedte werd bekomen door het induwen van de dijken.

Tussen 27 en 11 wandel je langs De Zoom. De oorspronkelijke ligging is 50 m westelijk in de vallei, nu nog zichtbaar door de gracht. Het huidige tracé van De Zoom kwam tot stand in 1885 door een kanalisering in het belang van de suikerbietennijverheid van Bergen op Zoom.

Van 16 tot 14 doorkruis je landgoed de Wouwse Plantage. Vanaf de 13e eeuw werden hier moergronden ontgonnen. In 1429 werd de vaart opnieuw gegraven. In het begin van de 15e eeuw heette deze “Ouwervelden”, nadien “de Moervaart” en uiteindelijk "de Zoom".

In 1839 kocht baron Pierre de Caters de Wouwse Plantage. Hij werd in Antwerpen geboren in 1769 en werd 91 jaar oud. Hij was burgemeester van Berchem van 1818 tot 1831. De opvolgers gingen failliet en het domein kwam in 1895 in handen van Paul Emsens, geboren in 1851 te Deurne bij Antwerpen. Momenteel is het landgoed eigendom van de erfgenamen, de familie Speeckaert.Naar boven