Fotowedstrijd

                                                                                         

Fotowedstrijd VVV  Essen : reglement

Artikel 1: Kader

Het VVV Toerisme Essen zoekt fotomateriaal voor het in beeld brengen van het uitgebreid toeristisch aanbod in de gemeente. De fotowedstrijd Buiten (be) leven” wordt uitgeschreven met als doel de winnende beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alle foto’s zullen opgenomen worden in een database die ter beschikking zal staan van “VVV Toerisme Essen vzw” om te gebruiken in toeristisch promotiemateriaal.  Buiten (be) beleven is het moto voor de komende zes jaar waarmee VVV Toerisme Essen wil uitpakken ter bevordering van het toerisme in Essen. Het landelijk karakter en de nabijheid van natuurparken in de onmiddellijke omgeving zijn de troeven van onze gemeente.

Artikel 2:

Samenstelling van de jury en bekendmaking van de wedstrijd

De onafhankelijke jury staat onder leiding van het bestuur van VVV Toerisme Essen.

VVV Toerisme Essen zal een oproep tot deelname publiceren op hun website ,de gemeentelijke website en in de regionale pers.

Artikel 3:

Looptijd van de fotowedstrijd ‘Buiten (be) Leven’  loopt over 2 kalenderjaren, met afwisselend één seizoen als thema:

Zomer van 1 juli tot 30 september 2018

Herfst van 1 oktober tot 31 december 2018

Winter van 1 januari tot 31 maart 2019

Lente van 1 april tot 30 juni 2019

Artikel 4: Deelnamevoorwaarden

Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Artikel 5:Inzendingen

Aan de fotografen wordt gevraagd om per seizoen foto's in te dienen die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Dit uiterlijk op elke deadline, gekoppeld aan het betreffende seizoen. Voorwaarden waaraan de foto's moeten voldoen: - elke deelnemer mag maximum 4 werken inleveren; - collages van verschillende foto's worden niet geaccepteerd; - de foto's dienen vrij te zijn van teksten, namen of data; - zowel verticale als horizontale foto's worden toegestaan; - de foto’s worden digitaal ingeleverd via WeTransfer (www.wetransfer.com) op fotowedstrijd@vvvessen.be.

 De foto's dienen ingeleverd te worden als bestandsvorm ‘jpeg’; - vereiste resolutie: de kortste zijde minimum 2 000 pixels. Elke inzending moet bestaan uit: · naam- en adresgegevens van de indiener; · vermelding van het aantal ingestuurde foto’s; · correcte vermelding van de locatie en/of onderwerp van elke ingestuurde foto.

Artikel 6: Jurering en bekendmaking

Na elke deadline bezorgt VVV Toerisme Essen alle ingezonden foto’s van het betreffende seizoen aan de jury. De leden van de jury onderwerpen de inzendingen eerst aan een persoonlijke evaluatie en beraadslagen dan samen voor de definitieve selectie. De  genomineerde foto’s worden gepubliceerd op de sociale media van VVV Toerisme Essen.  De resultaten worden niet in een openbaar verslag opgenomen, wel in een intern juryverslag. De deelnemende fotografen kunnen enkel informatie inwinnen over die delen van het intern juryverslag, die betrekking hebben op hun eigen inzending(en). De beslissing van de jury is onherroepelijk, hieromtrent wordt geen correspondentie gevoerd.

Artikel 7: Eigendomsrecht

Alle inzenders aanvaarden dat het voor de fotowedstrijd ingezonden materiaal hun eigendom blijft, maar dat de foto’s ter beschikking worden gesteld van VVV Toerisme Essen, dat deze foto’s vrij kan gebruiken in alle vormen van publicaties. De deelnemers aan de wedstrijd zien af van alle auteursrechten voor wat betreft het gebruik van het door hen ingezonden materiaal door VVV Toerisme Essen en dit voor alle promotionele doeleinden, alle vormen van publicatie of tentoonstellingen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke verplichtingen of restricties die zouden kunnen ontstaan door het nemen of publiceren van hun foto. VVV Toerisme Essen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eisen of klachten in verband met het overtreden van rechten of schade aan derden.

Artikel 8: Aanvaarden van dit reglement

Door deelname aan deze fotowedstrijd gaan de fotografen akkoord met dit reglement.

Artikel 9:

 Prijzenpot Per seizoen of wedstrijdonderdeel, dus na elke deadline, ontvangen de  genomineerde een geschenkmand met Essense  streekproducten. Na afloop van de volledige wedstrijd, dus pas als alle 4 de seizoenen doorlopen zijn, worden er door de jury uit de genomineerden de eindwinnaar gekozen. Deze winnaar ontvangt 250 €.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:

VVV Toerisme Essen vzw

Moerkantsebaan 50

2910 Essen

03 677 19 91

fotowedstrijd@vvvessen.beNaar boven

Actuele berichten

Fotowedstrijd

Vind je het leuk om foto's te nemen van Essen, doe dan mee met onze fotowedstrijd n.a.v. ons 25-jarig bestaan. Een vakkundige jury selecteert de besten uit al de inzendingen. Mooie geldprijs (in cadeaubonnen) info: 03 677 19 91 of info@vvvessen.be

Lees verder...

Evenementen volgende maand


Essen Kalmthout Kapellen Wuustwezel